Additional menu

Tuttu sama Kajtsu

Teen työtä väsymättä Suomen parhaaksi. Savonlinnalaisena kansanedustajana minulle Etelä-Savon ja koko Kaakkois-Suomen elinvoima on tärkeä. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito edellyttää muiden pohjoismaiden tasolla olevaa työllisyysastetta. Tämän vuoksi työllisyyteen pitää panostaa. Yrittäminen on lähellä sydäntäni. Olen tyytyväinen, että tällä hallituskaudella ollaan saatu parannettua lukuisia yrittämiseen liittyviä asioita, mm. kaikki ne, jotka olivat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa teemoinani. Heikossa asemassa olevista on huolehdittava. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettava ja vanhusten hoito on oltava inhimillistä ja kunnioittavaa. Mottoni onkin: Työllisyys, yrittäminen ja välittäminen

Kaj Turunen, kansanedustaja kokoomus